top of page

 

אני מאמין

התהליך הטיפולי על פי תפיסתי, הינו בראש ובראשונה מפגש אנושי בין שני בני אדם היוצאים יחד למסע משותף המתהווה ומתפתח לאורך הזמן. איכותו ומהותו של הקשר בינינו הינו תנאי הכרחי להצלחת הטיפול. הקשבה, כנות ואמפתיה, הם עמודי התווך ליצירת סביבה טיפולית תומכת ונעימה, סביבה מחזקת המאפשרת לאדם לבטא את עצמו באופן חופשי ופתוח.

אני מאמינה כי התהליך הטיפולי מסייע לאדם לזהות ולאתר את מוקדי הקושי בחייו, להבין אותם ולפעול מולם במטרה לחוש טוב יותר ביחס לעצמו וביחס לחברה. הרחבת המודעות האישית מאפשרת בחירה אישית טובה יותר, מגבירה את יכולת הפרט לשלוט בחייו, ומאפשרת תפקוד יעיל וגמיש יותר. אני מאמינה כי התהליך מאפשר הסתכלות בהירה יותר על עולמנו, הפנימי והחיצוני כאחד, כמו גם מסייע לנו בחתירה למימוש עצמי.

כשם שמטרות הטיפול משתנות מאדם לאדם, כך משתנה גם אופי הטיפול, הגישה והכלים, המותאמים ומתאימים לאדם המגיע לטיפול על פי צרכיו, מטרותיו, מצבו, ואישיותו הייחודית.

 

bottom of page